ncbr ncbr

Pointpack S.A.

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Interoperacyjna platforma inteligentnej sieci infrastruktury logistyki miejskiej, integrująca sieci punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych”

Celem projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania interpretacyjnej, inteligentnej sieci logistyki miejskiej składającej się m.in. z punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze pierwszej i ostatniej mili

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie zbudowanie systemu interpretacyjnej, inteligentnej sieci logistyki miejskiej składającej się m.in. z punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze pierwszej i ostatniej mili.

Wartość projektu: 6.291.859,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4.455.994,97 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka