O Pointpack SA

Logistyczna platforma technologiczna

  • Pointpack S.A. to spółka technologiczna tworząca rozwiązania IT dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Dostarcza dodatkowe usługi, zysk i nowych klientów, będąc kompleksowym operatorem kurierskich usług dodatkowych w sieciach handlowych. Firma tworzy infrastrukturę technologiczną jako poddostawca i integrator dla firm kurierskich
  • Oferujemy scentralizowane i kompleksowe wsparcie (helpdesk, BOK, administracja, rozliczenia, reklamacje)
  • Pointpack S.A. wspiera rozwój szybkich i lokalnych dostaw tego samego dnia dla handlu budując efekt skali oraz synergii w branży usług na żądanie. Wspiera również producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze integracji branżą kurierską i handlową
  • Budujemy synergię logistyczną i efekty skali integrując wielu partnerów (sieci handlowych i producentów)

Zarząd spółki

Marek Piosik

Prezes Zarządu

Magister inżynier logistyki transportu (Politechnika Poznańska), magister ekonomii i absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie polityki pieniężnej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Karierę zawodową związał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki, pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT jako konsultant wdrażał system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w IT.Integro sp. z o.o.. W 2009 roku związał się z Grupą Eurocash S.A., gdzie realizował wiele projektów rozwojowych, restrukturyzacyjnych i integracyjnych, w różnych spółkach grupy w obszarach logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Znajomość branż FMCG (+Petrol), IT, kurierskiej oraz e-commerce. Współzałożyciel i od 2012r CEO Pointpack SA.


Wiceprezes Zarządu

Magister informatyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Doświadczenie zdobywał w Espeo Software, architekt systemów i developer oprogramowania w języku Java specjalizujący się w aplikacjach internetowych i finansowych. W outsourcingu dla klientów zachodnich brał udział w projektowaniu i implementacji szytych na miarę rozwiązań IT. Zwolennik zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Współzałożyciel i od 2011r CTO Pointpack SA.

Rada nadzorcza


 

Marek Buczak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończył w 2004 roku oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie(rok ukończenia 2008). W przeszłości prowadził zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rynków giełdowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w 2003 roku w DWS Investment GmbH we Frankfurcie, po czym kontynuował ją w Warszawie. Wieloletni zarządzający funduszami inwestycyjnymi w DWS Polska TFI S.A. oraz Quercus TFI S.A., gdzie poza zarządzaniem funduszami akcji zajmował się analizą spółek tradycyjnej gospodarki, jak i nowych technologii w krajach rozwijających się oraz Europie Zachodniej. Uczestnik licznych konferencji związanych z rynkami kapitałowymi w Polsce oraz zagranicą.

Karolina Szyszkowska

Członek Rady Nadzorczej

Karolina Szyszkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ubezpieczeń. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego, posiada znajomość prawa cywilnego, KSH, prawa pracy oraz compliance. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2007 w Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., w latach 2007 - 2015 jako prawnik w Sygnity S.A. w pionie finansowym i prawnym, następnie jako radca prawny w PZU S.A., PZU na Życie S.A. oraz w PZU Centrum Operacji S.A. w latach 2015 – 2018, a później jako Dyrektor Biura Prawnego i Procedur w Pekao Leasing Sp. z o.o. w latach 2018 – 2020. Od marca 2020 r. współpracuje z Sollers Consulting Sp. z o.o. oraz Sollers Holding Sp. z o.o. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie zagadnień z obszaru ładu korporacyjnego, w szczególności w sektorze bankowym/finansowym oraz w międzynarodowych grupach kapitałowych, a także w zakresie sporządzania i negocjowania umów handlowych.

Maciej Lipiński

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie IT w MŚP na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMI, PRINCE). Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną i IT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce TP Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, na stanowisku Specjalisty ds. Nowych Technologii badając rynek globalny pod kątem nowatorskich rozwiązań i produktów multimedialnych. Nastepnie związał się ze spółką PayUp z grupy Eurocash, gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi sprzedaż kart pre-paid i płatności rachunków na terminalach płatniczych. Współpracował z firmą InfoTVOperator – alternatywnym operatorem radiowo-telewizyjnym, jako Kierownik Projektu i doradca Zarządu ds. technicznych, gdzie min. koordynował budowę i utrzymanie sieci nadawczej telewizji cyfrowej. Od stycznia 2012 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce DIGIB, która dystrybuuje elektronikę użytkową oraz integruje systemy telekomunikacyjne. W sierpniu 2013 Pan Lipiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego BCAST, w której to firmie pełni rolę Członka Zarządu ds. Technologii i Innowacji. Poza podstawową działalnością jaką jest świadczenie usług emisji programów dla nadawców radiowych i telewizyjnych, BCAST realizuje budowę unikalnego systemu dystrybucji i emisji treści multimedialnych z wykorzystaniem chmury i dedykowanych fizycznych urządzeń nadawczych.

Paweł Błaszczak

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

Michał Kołata

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołata jest absolwentem kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w Domu Maklerskim BZ WBK, i kontynuował ją w Domu Maklerskim Raiffeisen oraz Raiffeisen Centrobanku. Od początku 2016 roku był związany z funduszem private equity Warsaw Equity Group, gdzie odpowiadał za inwestycje na rynku prywatnym oraz nadzór właścicielski spółek portfela WEG. Na początku 2019 roku dołączył jako dyrektor inwestycyjny do Grupy OEX odpowiadając w niej m.in. za realizację strategii buy & build opartej o przejęcia spółek z sektorów retail i e-commerce. Od końca 2020 roku Michał Kołata zarządza search fundem KCP, którego celem jest wyselekcjonowanie, przejęcie i dalszy rozwój jednego polskiego przedsiębiorstwa, którego wartość nie przekracza PLN 120 mln.

Akcjonariat


 
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólenj liczbie głosów
Marek Piosik 220 911 220 911 19,74% 19,74%
Krzysztof Konwisarz 145 100 145 100 12,97% 12,97%
Quercus TFI S.A. 112 241 112 241 10,03% 10,03%
Pozostali 640 621 640 621 57,26% 57,26%
SUMA 1 118 873 1 118 873 100% 100%
 

Dokumenty do pobrania

Raporty
Zobacz więcej
Walne zgromadzenia
Zobacz więcej
Ład korporacyjny
Zobacz więcej
Prospekt
Zobacz więcej

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2024 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.Kontakt dla inwestorów

Pointpack SA

  • ul. Józefa Bema 60a
  • 01-225 Warszawa
  • inwestor@pointpack.pl
  • KRS: 0000418228
  • NIP: 5291799498
  • REGON: 146090990

Animator Rynku Noble Securities SA