Pointpack S.A.

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Interoperacyjna platforma inteligentnej sieci infrastruktury logistyki miejskiej, integrująca sieci punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych” przeprowdzane są lub rozstrzygnięto poniższe postępowania zakupowe

Postępowanie nr 4 - Zakup i dostawa 6 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz 9 szt. monitorów

Data publikacji: 16.10.2019r.

Treść zapytania: Zapytanie nr 4 - Zakup i dostawa 6 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz 9 szt. monitorów

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5: Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Rezultat: Postepowania rozstrzygnięte

Treść rezultatu: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 24.10.2019 r. - szczegóły w zawiadomieniu nr 4

Treść zawiadomienia nr 4: Zawiadomienia dot. nr 4

Postępowanie nr 3 - Dostawa i zakup serwera komputerowego

W dniu 03.10.2019 r. zauważono błąd w załączniku "Specyfikacja Techniczna" oraz "Opis przedmiotu zamówienia" do zapytania ofertowego. Prawidłowe załączniki zostały dołączone dnia 03.10.2019 r. W związku ze zmianami w dokumentacji termin składania ofert zostaje wydłużony do 11.10.2019 r. do godziny 23.00. Załączono również skorygowane zapytanie ofertowe, w którym uległ zmianie tylko termin składania ofert.

Data publikacji: 27.09.2019r.

Treść zapytania: Zapytanie nr 3 - Dostawa i zakup serwera

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5: Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Rezultat: Postepowania rozstrzygnięte

Treść rezultatu: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 11.10.2019 r. - szczegóły w zawiadomieniu nr 3

Treść zawiadomienia nr 3: Zawiadomienia dot. nr 3

Postępowanie zakończone nr 1 i nr 2

Data publikacji: 18.05.2018r.

Treść zapytania: Zapytanie nr 1 i 2 - Kierownik i członkowie zespołu badawczego

Rezultat: Postepowania rozstrzygnięte

Treść zawiadomienia nr 1: Zawiadomienia dot. nr 1

Treść zawiadomienia nr 2: Zawiadomienia dot. nr 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka