Pointpack SA

 • Siedziba
 • ul. Józefa Bema 60a
 • 01-225 Warszawa
 • Biuro - Poznań
 • ul. Paderewskiego 7
 • 61-770 Poznań

Napisz do nas:

Dane firmy:

 • Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
 • XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • KRS: 0000418228
 • NIP: 5291799498
 • REGON: 146090990
 • Kapitał zakładowy: 111.887,30 zł

Szybki kontakt