O Pointpack.pl SA

Logistyczna platforma technologiczna

  • Pointpack.pl S.A. to spółka technologiczna tworząca rozwiązania IT dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Dostarcza dodatkowe usługi, zysk i nowych klientów, będąc kompleksowym operatorem kurierskich usług dodatkowych w sieciach handlowych. Firma tworzy infrastrukturę technologiczną jako poddostawca i integrator dla firm kurierskich
  • Oferujemy scentralizowane i kompleksowe wsparcie (helpdesk, BOK, administracja, rozliczenia, reklamacje)
  • Pointpack.pl S.A. wspiera rozwój szybkich i lokalnych dostaw tego samego dnia dla handlu budując efekt skali oraz synergii w branży usług na żądanie. Wspiera również producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze integracji branżą kurierską i handlową
  • Budujemy synergię logistyczną i efekty skali integrując wielu partnerów (sieci handlowych i producentów)

Zarząd spółki

Marek Piosik

Prezes Zarządu

Magister inżynier logistyki transportu (Politechnika Poznańska), magister ekonomii i absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie polityki pieniężnej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Karierę zawodową związał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki, pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT jako konsultant wdrażał system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w IT.Integro sp. z o.o.. W 2009 roku związał się z Grupą Eurocash S.A., gdzie realizował wiele projektów rozwojowych, restrukturyzacyjnych i integracyjnych, w różnych spółkach grupy w obszarach logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Znajomość branż FMCG (+Petrol), IT, kurierskiej oraz e-commerce. Współzałożyciel i od 2012r CEO Pointpack.pl SA.


Wiceprezes Zarządu

Magister informatyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Doświadczenie zdobywał w Espeo Software, architekt systemów i developer oprogramowania w języku Java specjalizujący się w aplikacjach internetowych i finansowych. W outsourcingu dla klientów zachodnich brał udział w projektowaniu i implementacji szytych na miarę rozwiązań IT. Zwolennik zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Współzałożyciel i od 2011r CTO Pointpack.pl SA.

Rada nadzorcza


 

Paweł Gajewski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Gajewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, gdzie na Wydziale Ekonomicznym uzyskał dyplom Ekonomika Przedsiębiorstw. W 2005 r. uzyskał specjalizację "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 2004r. w KSV Biuro Informacji Gospodarczej S.A. a następnie w Europejskim Rejestrze Informacji Finansowej BIG S.A., gdzie na stanowisku Key Account Manager obsługiwał firmy z sektora Bankowego oraz Dużych Przedsiębiorstw. Współtworzył branżowe rejestry dłużników oraz między innymi odpowiadał za koordynacje ogólnopolskiego projektu "Rejestr Dłużników Paliwowych". W 2005 roku podjął pracę w KRUK S.A. gdzie na stanowisku Menedżer Sprzedaży odpowiadał za pozyskiwanie strategicznych Klientów z rynku, kształtowanie relacji z najważniejszymi partnerami Spółki oraz sprzedaż produktów w ramach Grupy Kapitałowej KRUK S.A. Od 2008 do 2014r. zatrudniony w mBank S.A., początkowo jako Doradca ds. dużych przedsiębiorstw, nastepnie jako Wicedyrektor ds. Dużych Przedsiębiorstw. Od 02-2012r. do 09-2015r. Członek Rady Nadzorczej w spółce Elemental Holding S.A. Od 2014r zatrudniony w Banku Millennium w Departamencie Przedsiębiorstw gdzie odpowiada za obsługę i relacje z dużymi Przedsiębiorstwami.

Bartosz Częścik

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne; Doradca Inwestycyjny. Posiada doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania aktywami (zarządzał łącznie około €1 mld dla Pioneer Pekao Investment Management), zarządzał i sprawował nadzór nad spółkami publicznymi (CFO Bloober Team, Przewodniczący RN iFun4All), doradza zarządom spółek notowanym na GPW.

Maciej Lipiński

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie IT w MŚP na Uniwersytecie arszawskim. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMI, PRINCE). Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną i IT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce TP Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, na stanowisku Specjalisty ds. Nowych Technologii badając rynek globalny pod kątem nowatorskich rozwiązań i produktów multimedialnych. Nastepnie związał się ze spółką PayUp z grupy Eurocash, gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi sprzedaż kart pre-paid i płatności rachunków na terminalach płatniczych. Współpracował z firmą InfoTVOperator – alternatywnym operatorem radiowo-telewizyjnym, jako Kierownik Projektu i doradca Zarządu ds. technicznych, gdzie min. koordynował budowę i utrzymanie sieci nadawczej telewizji cyfrowej. Od stycznia 2012 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce DIGIB, która dystrybuuje elektronikę użytkową oraz integruje systemy telekomunikacyjne. W sierpniu 2013 Pan Lipiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego BCAST, w której to firmie pełni rolę Członka Zarządu ds. Technologii i Innowacji. Poza podstawową działalnością jaką jest świadczenie usług emisji programów dla nadawców radiowych i telewizyjnych, BCAST realizuje budowę unikalnego systemu dystrybucji i emisji treści multimedialnych z wykorzystaniem chmury i dedykowanych fizycznych urządzeń nadawczych.

Paweł Błaszczak

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi car-sharing. Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.

Krzysztof Karpiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Karpiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Zarządzanie i Marketing). Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 1996 roku związany wyłącznie z rynkiem telekomunikacyjnym. Pan Krzysztof Karpiński posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz obsłudze klienta biznesowego. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych takich jak: Tel-Energo (obecnie Exatel) (1996-1999), a następnie Netia S.A. (1999-2007), gdzie był odpowiednio odpowiedzialny za hurtową współpracę z operatorami GSM w zakresie usług transmisji danych, strategię oraz rozwój klientów sektora finansowego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w największym alternatywnym operatorze radiodyfuzyjnym - spółce INFO TV FM (później INFO TV Operator). Zakres prac i obowiązków dotyczył rozwoju rynku największych w Polsce nadawców publicznych i komercyjnych. W spółce INFO TV FM Pan Krzysztof Karpiński był współodpowiedzialny również za najważniejsze projekty m.in. projekt telewizji mobilnej. W sierpniu 2013 Pan Krzysztof Karpiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego alternatywnego operatora radiodyfuzyjnego BCAST Sp. z o.o., w której to firmie z powodzeniem pełni do dnia dzisiejszego funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży.

Akcjonariat


 
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólenj liczbie głosów
EFF B.V. poprzez
Reventon Sp. z o.o.
232 700 232 700 20,80% 20,80%
Marek Piosik 220 909 220 909 19,74% 19,74%
Krzysztof Konwisarz 145 100 145 100 12,97% 12,97%
Insignis TFI S.A. 56 200 56 200 5,02% 5,02%
Pozostali 463 964 463 964 41,47% 41,47%
SUMA 1 118 873 1 118 873 100% 100%
 

Dokumenty do pobrania

Raporty
Zobacz więcej
Walne zgromadzenia
Zobacz więcej
Ład korporacyjny
Zobacz więcej

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019r. zostanie opublikowany w dniu 13 lutego 2020r.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020r. zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2020r.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020r. zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2020r.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2020r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2020r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącegoKontakt dla inwestorów

Pointpack SA

  • ul. Józefa Bema 60a
  • 01-225 Warszawa
  • inwestor@pointpack.pl
  • KRS: 0000418228
  • NIP: 5291799498
  • REGON: 146090990

Autoryzowany Doradca Noble Securities SA

Animator Rynku Noble Securities SA