RAPORTY I DANE FINANSOWE


Raporty New Connect


Raporty Bieżące

Raporty EBI

2023

2023-06-29 Raport EBI_8 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku
2023-06-05 Raport EBI_7 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
2023-03-21 Raport EBI_3 Podpisaniu przez Spółkę z firmą audytorską umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki
2023-03-04 Raport EBI_2 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2023-01-31 Raport EBI_1 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

2022

2022-06-30 Raport EBI_13 Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki
2022-06-30 Raport EBI_12 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
2022-06-30 Raport EBI_11 Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
2022-06-30 Raport EBI_10 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2022-06-24 Raport EBI_9 Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
2022-06-22 Raport EBI_8 Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta
2022-06-02 Raport EBI_7 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
2022-03-09 Raport EBI_3 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021.
2022-01-31 Raport EBI_2 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
2022-01-28 Raport EBI_1 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2021

2021-10-29 Raport EBI_16 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego
2021-10-25 Raport EBI_15 Podpisanie umowy z audytorem dot. badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok
2021-06-28 Raport EBI_13 Podpisanie umowy z audytorem dot. badania historycznych informacji finansowych
2021-05-21 Raport EBI_12 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2021-05-04 Raport EBI_10 Uzupełnienie raportu EBI 9-2021
2021-04-28 Raport EBI_09 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2021-04-28 Raport EBI_08 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.
2021-03-31 Raport EBI_07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
2021-03-18 Raport EBI_05 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2021-02-23 Raport EBI_04 Korekta raportu EBI 3/2021
2021-02-22 Raport EBI_03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
2021-01-28 Raport EBI_02 Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 28.01.2021 r. – „Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku”
2021-01-28 Raport EBI_01 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

2020

2020-07-20 Raport EBI_08 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-05-15 Raport EBI_07 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK S.A. w dniu 15 maja 2020 r.
2020-04-17 Raport EBI_05 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
2020-01-08 Raport EBI_01 Podpisanie umowy z audytorem dot. badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

2019

2019-10-04 Raport EBI_10 Zmiana nazwy i adresu siedziby Spółki Emitenta
2019-10-03 Raport EBI_09 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK S.A. w dniu 30 września 2019 r.
2019-09-03 Raport EBI_08 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.09.2019r.
2019-05-25 Raport EBI_06 Zmiana adresu siedziby Emitenta w dniu 25.05.2019r.
2019-05-10 Raport EBI_04 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.05.2019r.
2019-04-13 Raport EBI_03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10.05.2019r.
2019-01-19 Raport EBI_01 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019


2018

2018-12-14 Raport EBI_07 Podpisanie umowy z audytorem dot. badania sprawozdania finansowego za 2018 rok Pointpack.pl Spółka Akcyjna
2018-12-05 Raport EBI_06 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok
2018-11-20 Raport EBI_05 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
2018-11-19 Raport EBI_04 Zawarcie umowy z Cleveron
2018-11-09 Raport EBI_02 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2018-11-09 Raport EBI_01 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty ESPI


2023

2023-07-04 Raport ESPI_08 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku
2023-06-06 Raport ESPI_05 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
2023-04-17 Raport ESPI_04 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
2023-01-31 Raport ESPI_03 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
2023-01-27 Raport ESPI_02 Zatwierdzenie prospektu Emitenta
2023-01-19 Raport ESPI_01 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w IV kw. 2022 r.


2022

2022-10-21 Raport ESPI_26 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2022 r.
2022-10-10 Raport ESPI_25 Podpisanie umowy z operatorem pocztowym.
2022-09-22 Raport ESPI_24 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR.
2022-09-22 Raport ESPI_23 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie.
2022-08-01 Raport ESPI_22 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR.
2022-08-01 Raport ESPI_21 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie.
2022-07-20 Raport ESPI_20 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2022 r.
2022-07-08 Raport ESPI_19 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR.
2022-07-08 Raport ESPI_18 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie.
2022-07-07 Raport ESPI_17 Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki.
2022-07-05 Raport ESPI_16 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
2022-06-30 Raport ESPI_15 Podpisanie umowy współpracy z Poczta Polska S.A. i Żabka Polska sp. z o.o.
2022-06-30 Raport ESPI_14 Podpisanie umowy faktoringu.
2022-05-26 Raport ESPI_13 Podpisanie umowy z operatorem pocztowym.
2022-05-20 Raport ESPI_12 Spełnienie warunku dotyczącego przejścia własności udziałów P2A BOX sp. z o.o. na Spółkę.
2022-05-19 Raport ESPI_11 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów oraz umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki prawa handlowego działającej w branży dostaw technologii z obszaru nadawczo odbiorczego.
2022-05-19 Raport ESPI_10 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o podjęciu czynności zmierzających do nabycia udziałów w innym podmiocie.
2022-04-22 Raport ESPI_09 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2022 r.
2022-03-09 Raport ESPI_08 Podpisanie umowy z operatorem pocztowym.
2022-02-28 Raport ESPI_07 Podpisanie umowy kredytowej.
2022-02-11 Raport ESPI_06 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2022-02-09 Raport ESPI_05 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2022-02-02 Raport ESPI_02 Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu.
2022-01-28 Raport ESPI_03 Wypowiedzenie umowy o współpracy z ogólnopolską siecią handlową.
2022-01-28 Raport ESPI_01 Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu.
2022-01-20 Raport ESPI_01 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w IV kw. 2021 r.


2021

2021-12-06 Raport ESPI_40 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Empik S.A.
2021-12-03 Raport ESPI_39 Wypowiedzenie umowy o współpracy przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
2021-11-26 Raport ESPI_38 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2021-11-22 Raport ESPI_37 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Smyk S.A.
2021-11-09 Raport ESPI_36 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Shell Mobility Polska Sp. z o.o.
2021-10-18 Raport ESPI_35 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2021 r.
2021-10-18 Raport ESPI_34 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-10-18 Raport ESPI_33 Korekta numeru raportu bieżącego 40/2021
2021-10-15 Raport ESPI_32 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-10-11 Raport ESPI_31 Podpisanie porozumienia z Poczta Polska S.A. i Jeronimo Martins Polska S.A.
2021-10-11 Raport ESPI_30 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A.
2021-10-04 Raport ESPI_29 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Aldi Sp. z o.o.
2021-09-29 Raport ESPI_28 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-28 Raport ESPI_27 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2021-09-27 Raport ESPI_26 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Auchan Polska Sp. z o.o.
2021-09-27 Raport ESPI_25 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-27 Raport ESPI_24 Korekta raportu ESPI 22/2021 w sprawie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-17 Raport ESPI_23 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-17 Raport ESPI_22 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-15 Raport ESPI_21 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-09-15 Raport ESPI_20 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
2021-08-31 Raport ESPI_19 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Lidl Polska sp. z o.o. sp. k.
2021-08-26 Raport ESPI_18 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Carrefour Polska sp. z o.o.
2021-08-23 Raport ESPI_17 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z ogólnopolską siecią handlową
2021-07-23 Raport ESPI_16 Podpisanie umowy z dostawcą automatów kurierskich
2021-07-20 Raport ESPI_15 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2021 r.
2021-07-05 Raport ESPI_14 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-06-30 Raport ESPI_13 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-06-17 Raport ESPI_12 Podpisanie porozumienia z General Logistics System Poland Sp. z o.o. i Eurocash S.A.
2021-05-14 Raport ESPI_11 Podpisanie umowy z operatorem pocztowym
2021-04-28 Raport ESPI_10 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
2021-04-26 Raport ESPI_09 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2021 r.
2021-03-26 Raport ESPI_08 Pilotaż dotyczący wdrożenia automatów kurierskich do sieci Pointpack
2021-03-10 Raport ESPI_07 Podpisanie umowy o współpracy z Martes Sport sp. z o.o.
2021-03-05 Raport ESPI_06 Podpisanie umowy o współpracy z Żabka Polska sp. z o.o. i Pocztą Polską S.A.
2021-02-19 Raport ESPI_05 Podpisanie umowy o współpracy Pocztą Polską S.A. i Eurocash S.A.
2021-02-19 Raport ESPI_04 Podpisanie umowy o współpracy z Lewiatan Holding S.A.
2021-02-17 Raport ESPI_03 Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Cleveron AS
2021-01-19 Raport ESPI_02 Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Payten Payment Solutions SRL
2021-01-19 Raport ESPI_01 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w IV kw. 2020r.

2020

2020-11-13 Raport ESPI_19 Podpisanie umowy o współpracy ze Stokrotka sp. z o.o.
2020-10-29 Raport ESPI_18 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o przeniesieniu notowań akcji Spółki na rynek regulowany
2020-10-22 Raport ESPI_17 Rozpoczęcie rozmów z operatorem pocztowym.
2020-10-22 Raport ESPI_16 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2020r.
2020-10-02 Raport ESPI_15 Podpisanie umowy piloaowej z Stokrotka Sp. z o.o.
2020-09-14 Raport ESPI_14 Podpisanie umowy konsorcjum w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie
2020-09-03 Raport ESPI_13 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2020-08-19 Raport ESPI_12 Podpisanie umowy z operatorem pocztowym
2020-08-10 Raport ESPI_11 Podpisanie umowy z Phillip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
2020-07-20 Raport ESPI_10 Zmiana adresu Spółki
2020-07-15 Raport ESPI_9 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2020r
2020-07-13 Raport ESPI_8 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2020-06-26 Raport ESPI_7 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2020-06-24 Raport ESPI_6 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2020-05-27 Raport ESPI_5 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2020-05-15 Raport ESPI_4 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
2020-04-15 Raport ESPI_3 Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2020r.
2020-02-21 Raport ESPI_2 Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy.
2020-01-17 Raport ESPI_1 Informacja o przewidywanym wzroście sprzedaży netto w IV kw. 2019r.

2019

2019-12-27 Raport ESPI_17 Rozpoczęcie rozmów z operatorem pocztowym.
2019-12-27 Raport ESPI_16 Rozpoczęcie rozmów i negocjacji dot. współpracy z podmiotem z branży FMCG.
2019-12-12 Raport ESPI_15 Zawarcie znaczącej umowy współpracy.
2019-11-26 Raport ESPI_14 Ujawnienie sygnatariuszy porozumienia w sprawie współpracy.
2019-11-22 Raport ESPI_13 Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy.
2019-10-18 Raport ESPI_12 Rozpoczęcie rozmów z Siecią handlową.
2019-10-18 Raport ESPI_11 Informacja o przewidywanym wzroście sprzedaży netto w III kw. 2019r.
2019-10-03 Raport ESPI_10 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Akcjonariuszy Spółki
2019-09-03 Raport ESPI_09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.09.2019r.
2019-07-19 Raport ESPI_08 Informacja o przewidywanym wzroście sprzedaży netto w II kw. 2019r.
2019-05-10 Raport ESPI_07 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2019-05-10 Raport ESPI_06 Zawarcie znaczącej umowy z Operatorem Pocztowym i Siecią handlową.
2019-04-13 Raport ESPI_05 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10.05.2019r.
2019-04-12 Raport ESPI_04 Informacja o przewidywanym wzroście sprzedaży netto w I kw. 2019r.
2019-04-08 Raport ESPI_03 Zawarcie znaczącej umowy z siecią handlową.
2019-04-01 Raport ESPI_02 Rozpoczęcie rozmów z Siecią handlową.
2019-01-19 Raport ESPI_01 Informacja o przewidywanym wzroście sprzedaży netto w III kw. 2018r.


2018

2018-12-14 Raport ESPI_04 Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR
2018-11-30 Raport ESPI_03 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:Reventon
2018-11-30 Raport ESPI_02 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:BlackRiver
2018-09-07 Raport ESPI_01 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Wróć do Relacji inwestorskich